Goddess Eau de parfum | Burmunk Perfumery Chain
Անվճար առաքում Երևանում 15.000 դրամ և ավել գնումների դեպքում

Goddess Eau de parfum

ԱՊՐԱՆՔԱՆԻՇ Burberry

A unique, gourmand scent led by a trio of vanillas and enriched with luminous lavender. The vanilla is collected by hand, then the beans spend five to seven weeks drying in the sun, before being stored in wooden boxes to mature and develop their sweet, signature aroma.

Size
100ml 86,700 AMD
30ml 45,200 AMD
50ml 64,400 AMD
ԳԻՆ
64,400 AMD

Top: Vanilla Infusion and Lavender

Heart: Vanilla Caviar

Base: Vanilla Absolute

2 ԱՆՎՃԱՐ ՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇ 2 ԱՆՎՃԱՐ ՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇ
Անվճար առաքում Երևանում 15.000 դրամ և ավել գնումների դեպքում Անվճար առաքում Երևանում 15.000 դրամ և ավել գնումների դեպքում
Նվեր - փաթեթավորում բոլոր պատվերների համար Նվեր - փաթեթավորում բոլոր պատվերների համար
ԱՊԱՀՈՎ ՎՃԱՐՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎ ՎՃԱՐՈՒՄ
2 ԱՆՎՃԱՐ ՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇ 2 ԱՆՎՃԱՐ ՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇ
Անվճար առաքում Երևանում 15.000 դրամ և ավել գնումների դեպքում Անվճար առաքում Երևանում 15.000 դրամ և ավել գնումների դեպքում
Նվեր - փաթեթավորում բոլոր պատվերների համար Նվեր - փաթեթավորում բոլոր պատվերների համար
ԱՊԱՀՈՎ ՎՃԱՐՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎ ՎՃԱՐՈՒՄ